1. BELÉPÉS

A rendezvényre való belépés INGYENES.
A Dunai Regatta egyetemi evezős és sárkányhajóverseny, két napos sport-, zenei és kulturális fesztivál2022. október 01. 10:00 – 22:00 között és 2022. október 02. reggel 09:00 – 18:00 között látogatható. A rendezvényterületre való belépéssel a „Látogató” elfogadja a jelen Házirendet és elismeri, hogy annak betartásáról a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. és annak munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói (továbbiakban „Szervezők”) rendelkeznek.

2. RENDEZVÉNYEN TALÁLHATÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A Dunai Regatta területén lehetőség nyílik a Látogatók számára egyes Sporteszközök kipróbálására. Az egyes Sporteszközöket mindenki saját felelősségére használhatja, az egyes installációk egyedi szabályozásait betartva, a helyszínen lévő Szervező tanácsait és javaslatait figyelembe véve. Azon helyszíneken, ahol külön biztonsági szabályozás van meghatározva (pl.: extrémsport helyszínek), a Látogató köteles az ott kiírt biztonsági feltételeknek eleget tenni. (pl.: bukósisak viselése, magasság korlátozás) A rendezvény területén csak az erre kijelölt helyszíneken lehet kerékpárt használni, a rendezvény további részein kerékpárt csak tolni lehet.

3. BE NEM VIHETŐ TÁRGYAK
A Dunai Regatta területére alkoholt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni TILOS. Ezen tárgyak elkobozhatók a bejáratnál, illetve a rendezvény teljes területén. A rendezvényterületen elkobzott tárgyak után sem tulajdoni, sem kötelmi igénnyel nem élhet a Látogató a Szervezőkkel szemben. Az elkobzásnak ellenálló Látogató eltávolítható a rendezvényterületről. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be. A Dunai Regatta területére – személyenként – maximum 0,5 liter ásványvíz, kereskedelmi mennyiséget meg nem haladó élelmiszer (1 db szendvics) vihető be. A bejáratnál, a Szervezők a fenti mennyiséget meghaladó vagy tiltott tárgyakat elkobozhatják, a behozni kívánt tárgyak ellenőrzésére a Látogatót felszólíthatják. Drónt a Rendezvény területén reptetni szigorúan TILOS és jogellenes, hatósági eljárást von maga után. Abban az esetben, amennyiben a Látogató mégis megkísérli drón reptetését a területen, a Szervezők felszólítják a tevékenység befejezésére, a tevékenység kapcsán kiszabható bírság megfizetéséért teljes személyi és anyagi felelősséget kötelező vállalnia, melyről azonnali jegyzőkönyv készül a helyszínen. Amennyiben a Rendezvény területén kívülről kezdi el a Látogató a drón reptetését, úgy szintén teljes személyi és anyagi, illetve kártérítési felelősséggel tartozik a tevékenység végzése miatti, hatóság által kiszabható bírság mértékéig. A rendezvényterületre való belépéssel Látogató elfogadja, hogy a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. és szerződött partnerei kizárólagos marketing tevékenységet látnak el a rendezvény ideje alatt, annak teljes területén. Az a Látogató, aki ezen marketing tevékenységet megzavarja, konkurens hirdetők számára lát el tevékenységet, vagy kárt okoz a hirdetési anyagokban, azonnali hatállyal eltávolítható a Rendezvényről és teljes kártérítési felelősséggel tartozik, valamint a nála található hirdetési anyag, ellentételezés nélkül elkobozható a Szervezők által.

4. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK
A Dunai Regatta területén található vendéglátóipari egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki. A vendéglátó egységek dolgozói, illetve a Szervezők jogosultak meggyőződni a vásárló életkoráról, a megkülönböztető karszalaggal nem rendelkező Látogatók esetében is. A Dunai Regatta területén kábítószer fogyasztása TILOS és büntetőeljárás kezdeményezését vonja maga után. Az a személy, akiről kétséget kizáróan megállapítható a kábítószerrel való visszaélés, eltávolítható a Rendezvény területéről. A rendezvény területén szigorúan Tilos a környezet- és természetkárosítás és kártérítési felelősséget, hatósági eljárást von maga után. A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani, illetve a Szervező által meghatározott időkorlát után elhagyni a Rendezvény területét.

A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást, kiemelt tekintettel a politikai és vallási vagy etnikai hovatartozásra való utalásra és gyülekezésekre, továbbá ilyen jellegű transzparensek behozatala a Rendezvény területére szigorúan TILOS.

A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a mosh pit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő Látogatót a szervezők rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről. A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök, mobil WC rongálása. A Látogató az általa okozott károkért teljeskörűen helytállni köteles.

5. MÉDIA ÉS AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők és a Szervezői engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek, a Közreműködők, és a sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek.

Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényre való belépéssel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervezők és a Szervezői engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására,nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítik, a rögzített felvételt többszörözik és képhordozón terjesztik, sugározzák vagy más módon a közönséghez közvetítik, ismételten sugározzák vagy más módon a közönséghez közvetítik, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, amennyiben más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben – a Rendezvény ideje alatt vagy a felvonulás-levonulás idején – keletkező károkért. A Rendezvényen belül elhagyott értékekért a Szervezők felelősséget nem vállalnak.

7. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Szervezőkkel, vendéglátással, egyébbel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat az Infó Pont munkatársai fogadják. A Rendezvény területén a Dunai Regatta megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az Infó Pontban teheti meg. A talált tárgyakat a Látogató a csomagmegőrzőnél köteles leadni, Látogató ugyanott veheti át – jogosultságát igazolva – elveszett tárgyait.

8. RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE BEVIHETŐ ÁLLATOK
A Rendezvény területére, annak nyitvatartási ideje alatt kizárólag az általános közfelfogás szerinti háziállatok (pl. kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetők be és csak a szintén Látogató (gazdájuk) melletti benntartózkodással. Háziállatokat a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte mellett lehet bevinni: érvényes oltási igazolvány; 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltás; egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip); póráz; nyakörv; szájkosár; biléta a Látogató (gazda) telefonszámával. Amennyiben a bejáratnál a fenti feltételek nem kerülnek igazolásra, úgy a háziállat nem vihető be a rendezvény területére. A Látogató (gazda) tudomásul veszi, hogy a háziállatot higiénikus, megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani. A Szervezők fenntartják a jogot az adott állat beengedésének megtagadására.

A Rendezvény rossz idő esetén is megtartásra kerül. A műsorváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják.

Budapest, 2022. szeptember 30.

Kérjük, hogy vigyázzatok Magatokra és Egymásra!
Jó sportolást és szórakozást kívánunk!

A Szervezők